Tiedote muutoksista väylällä 5

Tornio Golfin 5. väylän pelattavuutta on selkeytetty. Kyseisen väylän vasemmasta reunasta on poistettu sääntöjen tulkinnan kannalta hankala tuplapaalutus. Kenttämestari on toteuttanut muutoksen perjantaina 7.7.2023. 

Jatkossa merkityllä alueella toimitaan estealueen vapautumissääntöjen mukaan, eli punaisten paalujen mukaisesti. Havainnekuva liitteenä. Kysymykset ovat tervetulleita osoitteeseen info@mlgk.fi.

Taustaa

Aikaisemmin väylällä 5 oli käytössä oli patovallia reunustavat valkoiset paalut, ja metsikön reunassa sijainneet punaiset paalut.

Haasteena oli se että tällä tuplapaalutuksen alueella estealueen vapautumissääntöä (punaisten paalujen mukaan) ei ole voinut käyttää jos ei ole tiedossa tai käytännössä varmaa että pallo on nimenomaan estealueella. Silloin ainoaksi vaihtoehdoksi, jos palloa ei estealueelta löydä, on jäänyt jatkaa peliä lyönti- ja lyöntimatka -rangaistuksella (valkoisten paalujen mukaan).

7.7.2023 toteutetun muutoksen jälkeen merkityllä alueella toimitaan estealueen vapautumissääntöjen mukaan, eli punaisten paalujen mukaisesti.