Lupahakemukset pelaamiseen on vireillä sekä Suomen että Ruotsin viranomaisilta. Lupaa rajanylittämiseen kenttäalueella odotellaan lähipäivinä.
Tässä vaiheessa erityiskiitos Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan Päivi Koivupalolle sekä Haparanda Gk:n Allan Fjellvindille ja Hans Dahlbäckille, jotka ovat olleet yhteydessä Ruotsin puolen viranomaisiin.

Lauantaina 22.5.2021 havaittiin patovallissa vuoto 6. väylän kohdalla. Tornion kaupungin insinöörin ripeän reagoinnin ansiosta suuremmalta vahingolta vältyttiin. Vuotokohtaa ajettiin 70–80 lavallista maita ja vuoto saatiin tilkittyä sunnuntaina alkuillasta.
Tulvapenger on tällä hetkellä tehoseurannassa seuraavan viikon viranomaisten toimesta. Tornionjoessa tulvahuippu on saavutettu ja vesi on lähtenyt laskemaan hitaasti.

Kenttä on edellisen viikon runsaiden sateiden jälkeen erittäin märkä. Kylmät ilmat ovat hidastaneet ruohon kasvua. Kaikki viheriöt on kylvetty, lannoitettu ja hiekoitettu. Greenit on harsoitettu paremman lämpökertymän saavuttamiseksi.
Kentän avaaminen riippuu viranomaisten päätöksistä ja kentän kuivumisesta. Tulevien päivien sääennusteet lupaavat lämpenevää säätä, mikä edesauttaa kentän kuivumista.
Mikäli viranomaiset eivät salli koko kentällä pelaamista, avataan väylät 1, 2, 7, 8 ja 9, kun kentällä pystytään liikkumaan kuivin jaloin.

 

Beslut om att få utnyttja banan för spel på ett liknande sätt som förra året ligger hos de finska och svenska myndigheterna. Besked om detta väntas de närmaste dagarna.
Här vill vi tacka Päivi Koivupalo vid Nordkalottens gränstjänst samt från Haparanda GK Allan Fjellvind samt Hasse Dahlbäck för deras hjälp med kontakt av myndigheter på den svenska sidan.

Lördag 21.5.2021 upptäcktes en läcka i vallen vid hål 6 som uppstått med anledning av vårfloden. Torneå stads ingenjörer som upptäckte detta vidtog åtgärder omgående för att få stopp på läckan.
70 – 80 lastbilslass med fyllning fick användas till att reparera skadan.
Under veckan är vallen under bevakning med anledning av den höga vårfloden som enligt beräkningar ska ha nått sin topp.
Med anledning av senaste veckans regn är banan blöt och det kalla vädret har inte hjälp till med grästillväxten.
Allt är sått, gödslat och sandat.

Öppning av banan ligger nu i händerna på myndigheternas beslut samt att banan torkar upp. Väder prognosen för kommande dagar lovar varmare vilket påskyndar torkandet.
Om negativt besked från myndigheterna ang. gränsövergång på banan så öppnas hål 1,2,7,8 och 9, när dessa är tillräckligt torra.

TORNIO GOLF

Tornio Golf Oy
Näräntie, 95400 Tornio
+358 16 431 711
toimisto@torniogolf.fi
Avoinna ma-su 9-19

RAVINTOLA & PROSHOP

016 431 711

CADDIEMASTER

016 431 711
toimisto@torniogolf.fi

OTA YHTEYTTÄ

  HINNASTO

  PAR 3

  10€

  Juniorit alle 21 v. 5€

  AIKUINEN 9 REIKÄÄ

  30€

  Juniorit 9 reikää 15€

  AIKUINEN 18 REIKÄÄ

  45€

  Juniorit 18 reikää 25€