Vuokrapooli

Kahden edellisen vuoden tapaan voit luovuttaa omistamasi Tornio Golf Oy:n osakkeen/osakkeet sisältämät pelioikeudet Tornion Golf Oy:n hallinnoimaan Vuokrapooliin.
 
Vuokrapoolin säännöt ja sopimusdokumentti löytyvät alla olevien linkkien kautta.