Yhtiökokouksessa päätettyä

 

Tornio Golf Oy:n yhtiökokous pidettiin Park Hotellissa 13.1.2019 klo 18.00 alkaen.

Kokouksessa oli edustettuna 99 osaketta ja ääntä.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös, joka osoitti liikevoittoa 24 482 euroa, ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous hyväksyi myös kauden 2020 talousarvion, ja päätti kauden hoitovastikkeen määräksi 690 euroa.   Hoitovastikkeen eräpäiväksi hyväksyttiin 31.3.2020.

Rahoitusvastikkeista päätettiin seuraavasti:
2010 osakeantiosakkeille: lyhennys 165,16e + korko 23,07e + 2,31e (alv 10%). Yhteensä 190,54 euroa

2011 osakeantiosakkeille: lyhennys 186,67e + korko 29,90 + 2,99e (alv 10%). Yhteensä 219,56 euroa

Eräpäiväksi päätettiin 31.1.2020.

Kokouksessa päätettiin yhtiökokouksen asialistan mukaisesti 50 000 euron määräisen investointilainan ottamisesta ja sen osuudesta osakkeen omistajille suoritettavien vastikkeiden suuruus. Investointilaina tulee maksettavaksi kaikille osakkeille, myös A-osakkeille.
Pääehdot: Laina-aika 5 vuotta, korko Euribor 12 kk + 1,35 %. Osakkeita yhteensä 474 kpl.
Koko lainaosuuden poismaksu eräpäivänä 2020 on kerralla 105,49 euroa
Rahoitusvastikearvio 5 vuodelle (korko määräytyy nostohetken mukaan):
2020: 21,10 e + korko 1,42 e + alv 1,56 e, yhteensä 24,08 euroa (arvio vuodessa).

Päätettiin muuttaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä ja valittiin erovuorossa olevien henkilöiden tilalle uudet hallituksen jäsenet. Hallituksen uudet jäsenet ovat Aapo Immonen, Eija Pasula ja Markku Posio.

Tornio Golf Oy hallitus vuodelle 2020 Henna Ekonoja, Jyrki Hyykoski, Aapo Immonen, Eija Pasula, Markku Posio ja Minna Taskila

Uuden hallituksen kokous pidettiin 21.1.2020.  Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Hyykoski ja varapuheenjohtajaksi Minna Taskila, hallituksen sihteerinä toimii Anne Kurtti.

 

TG:n hallituksen vastuualueet ja vuosikello 2020 http://torniogolf.fi/organisaatio/torniogolfoy/hallituksen-vastuualueet-tyoryhmat-ja-vuosikello-2020/