Hallitus

Kääntämällä puhelin vaakaan, näet yhteystiedot.

Vuosikello 2023

Tammikuu

ASIOITA:

 • Hallituksen järjestäytymiskokous
 • Hallituksen vuosikello
 • CEO:n onnistumisen arviointi
 • Tiedottaminen / Viestintä
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Henkilöstön rekrytointi
 • Talousarvio (täsmennys)
 • Pitkän aikavälin suunnitelmien tarkennukset
 • Strategian tarkastus
Helmikuu
 • Rahoitusvastikkeet
 • Kenttä, kalusto ja rakennukset
 • Investoinnit ja perusparannukset
 • Yhteistyökumppanuudet
 • CEO:n tavoiteasetanta
 • Vuokrapoolin valmistelut
 • Henkilöstö
Maaliskuu
 • Kenttä, kalusto ja rakennukset
 • Talous
 • Investoinnit ja perusparannukset
 • Markkinointi
 • Yhteistyökumppanuudet
Huhtikuu
 • Hoitovastikkeiden tilanne
 • Kenttä, kalusto ja rakennukset
 • valmistautuminen kauteen
 • Henkilöstöresurssit
 • Kauden käynnistämisen valmistelu
 • Markkinointi
 • Yhteistyökumppanuudet
Toukokuu
 • Kauden käynnistämisen check-point
 • Tarkennukset suunnitelmiin
 • Kentän talvehtiminen
 • Yhteistyökumppanuudet
 • Myynti
  • Range
  • GF
  • Ravintola
  • ProShop
 • Kierrosmäärät
Kesä-Heinäkuu
 • Alkukesän seuranta ja reagoinnit
 • Kentänhoito
 • Myynti
  • Range
  • GF
  • Ravintola
  • ProShop
 • Kierrosmäärät
Elokuu-Syyskuu
 • Kesän arviointi
 • Kentänhoito
 • Myynti
  • Range
  • GF
  • Ravintola
  • ProShop
 • Kierrosmäärä
 • Yhteistyökumppanuudet
Marraskuu
 • Hallituksen itsearviointi ja toimenpiteet
 • Tilinpäätöksen suunnittelu
 • Budjetti ennuste 2024
 • Talven ajan tehtävät ja valmistelut
  • Kenttä, kalusto, rakennukset
Joulukuu
 • 2023 toteuman tarkastelu
 • Tilinpäätös, Tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Yhtiökokouksen valmistelu
 • Ehdotukset yhtiökokoukselle
 • Budjetin hyväksyminen
 • Strategian tarkastus
  • Vision, strategian tavoitteet