Junioritoiminnan toimintaopas

MLGK ry 7.7. 2022

Seuran yleisesittely ja organisaatio

Meri-Lapin Golfklubi ry on perustettu 1987 golfin erikoisseura. MLGK Ry:ssä on jäseniä 558, joista junioreita 63. Ohjatussa toiminnassa olevia junioreita on 31. MLGK ry:n seuraorganaisaatioon kuuluu puheenjohtaja ja 6 äänivaltaista johtokunnan jäsentä, sihteeri ja rahastonhoitaja. Toimikuntia on neljä: kilpailutoimikunta, naistoimikunta, senioritoimikunta ja junioritoimikunta. Seurassa on lisäksi kapteeni ja ladykapteeni sekä tiedotusvastaava ja kaksi prota. Seura toimii läheisessä yhteistyössä Torniogolf Oy:n kanssa.

Junioritoimikunta
  • Jussi Huusko, valmentaja ja pj. (0445408239, jussi.huusko@gmail.com)
  • Markus Hiukka, valmentaja (0405380370, markus.hiukka77@gmail.com)
  • Sakari Pörhölä, valmennuksen tukihenkilö (0407256853, sakariporhola@msn.com)
  • Jaakko Heikkinen, vanhempien edustaja,
  • Kimmo Pitkänen, Tornio Golf Oy
Seuran junioritoiminnan periaatteet

Seura tukee junioreita harjoittelun ja kilpailemisen osalta. Harjoittelu on edullista ja siihen on helppo tulla mukaan. Olemme koko perheen urheiluseura. Vanhemmat otetaan mukaan juniorityöhön ja kannustamme harrastamista koko perheen voimin. Jokainen lapsi ja nuori harrastaa golfia hänelle itselleen sopivassa roolissa. Luomme mahdollisuuden tavoitella kilpailullisesti maamme huippua, mutta painotamme myös, että harrastuksesta on mahdollista saada koko aikuisiän kestävä liikuntamuoto.

Välittäminen on avainsana kaikessa seuran toiminnoissa. Seuratoimijat tiedostavat, että kasvatuksella ja ohjauksella on tärkeä merkitys. Ohjaus- ja valmennustyöstä vastaavat kaksi kokenutta prota, joilla on myös opettajan koulutus. Seura kasvattaa junioreista toisia kunnoittavia, golfin etiketin ja säännöt tuntevia pelaajia. Toimintamme on ympärivuotista ja harrastamme monipuolisesti muitakin urheilu- ja liikuntaleikkejä golfvalmennuksen ja -ohjauksen ohessa. Valmentajina ja ohjaajina toimivat Jussi Huusko, Markus Hiukka ja Sakari Pörhölä. Heidän yhteistiedot löytyvät edellisestä kappaleesta

Toiminnassa olevat ryhmät
Pikkujunnut

(alle kouluikäiset)
Harjoitukset sisältävät liikuntaleikkejä ja -pelejä sekä golfharjoittelua ja Par 3:lla pelaamista ohjatuissa ryhmissä. Vanhemmat ovat mukana harjoitusten ajan.
Osallistumalla kurssille Pikkujunnut tulevat Meri-Lapin Golfklubin jäseniksi, ja saavat golfliiton vakuutuksen.

Lasten ja nuorten harrasteryhmä (koululaiset)

Harjoitukset sisältävät talvisin liikuntaleikkejä ja -pelejä sekä golfharjoittelua ja pelaamista simulaattorissa. Kesällä harjoittelemme rangella, lähipelialueilla ja Par 3:lla pelaamista ohjatuissa ryhmissä. Lapset suorittavat kesän aikana myös Green Cardin. Tämä oikeuttaa myös isolla kentällä pelaamisen. Heillä on mahdollisuus jatkaa harrastusta kisaryhmässä. Lapset tulevat Meri-Lapin Golfklubin jäseneksi ja saavat golfliiton vakuutuksen. Kesän harrasteryhmän päätyttyä kausi jatkuu Golfkerhona syksyyn saakka. Talveksi siirrymme halliin harjoittelemaan.

Erityislasten ja -nuorten ryhmä

Kesällä harjoittelemme rangella golfswingiä ja lähipeliä harkka-alueella sekä pelaamme par 3:lla. Talvisin pelaamme simulaattorissa ja hallin lyönti- ja lähipelialueella.
Ilmoittautuminen paikan päällä Tornion Golfklubilla ja Lapparigolfilla.
E-golffarit voivat halutessaan liittyä MLGK:n jäseneksi ja saada näin golfliiton vakuutuksen.

Kisajunnut

Kehitämme harjoituksissa kehitämme kisajunnujen henkilökohtaista swingiä ja pelin taktista osaamaista. Uusien kisajunnujen kanssa opettelemme kilpapelaamista. Kisajunnut osallistuvat myös seuran järjestämiin kisoihin Par 3 kentällä ja isolla kentällä. Kisajunioreista on edustus myös Rovaniemen kaupunkiottelussa.

Kisajunnujen kilpailukalenteri kesä 2022
ma 20.6. Oulu
ke 6.7. Rovaniemi
ma 8.8. Tornio
pe 16.9. KLL – kisat Vierumäki

Pelisäännöt

MLGK:n kaikki harjoitusryhmät, ohjaajat ja vanhemmat tekevät pelisäännöt. Säännöissä painotetaan toisten kunnioittamista, positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä sekä harjoituksissa että kilpailuissa.
“Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme kannustaa jokaista harjoitteluryhmää keskustelemaan ja sopimaan yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa kauden tärkeimmistä asioista kuten harjoittelemisesta, kilpailemisesta ja muista toimintatavoista. Urheilun Pelisääntöjen toimintamalli lisää vuorovaikusta kodin ja seuran välille. Toinen tavoite on lisätä valmentajien ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta”

Junioritoimikunta ja ohjaajien rekrytointi

Junioritoiminkuntaan kuuluvat molemmat valmentajat sekä vanhempien edustaja. Jatkossa otamme mukaan myös juniorijäsenen (junnukapteenin) sekä ohjaajia. Junioritoimikunta laatii toimintasuunnitelman, budjetin ja hoitaa myös tiedottamisen. Kauden loputtua toimikunta tekee toimintakertomuksen.

Ohjaajia pyritään rekrytoimaan pääsääntöisesti junioreiden vanhemmista sekä senioripelaajista. Lisäksi palautekyselyssä kysymme halukkuutta tulla ohjaajaksi.

Junioritoiminnan maksut, korvausperusteet ja varainhankinta

Junioreiden jäsenmaksu on ollut viime vuosien ajan 21 €. Harjoittelumaksu on kesän osalta 50€ (sis. jäsenmaksun). Talviharjoittelu on ollut ilmaista, koska se on ollut koulun kerhoa. Kisajunnut maksavat 20 € /kk.

Junioreiden kilpailukuluista maksetaan Future Tour Pohjoisen osallistumismaksu sekä kimppakyydeistä 21 snt./km. Lisäksi seura tukee KLL:n kisaan osallistumista.

Junioritoimikunta tekee aktiivisesti yhteistyösopimuksia alueemme yritysten ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi haemme OKM:n seuratukea.

Viestintä (sisäinen ja ulkoinen)

Junioritoiminnan sisäinen viestintä tapahtuu What’s Up – ryhmässä ja sähköpostilla. Lisäksi seuran sivuilla ja Facebookissa on myös tietoa tapahtumista. Sisäinen viestintä tähtää juniorijäsenten hyvään ja kattavaan tavoitettavuuteen.
Ulkoinen viestintä tapahtuu seuran sivujen, sanomalehtien ja sosiaalisen median kautta. Ulkoisella viestinnällä pyrimme saamaan lajia ja seuraa tunnetuksi ei vielä golfaaville junioreille.

Kehittäminen ja toiminnan arviointi

Pyrimme kehittää junioritoimintaa koko ajan. Sen vuoksi olemme myös Tähtiseuraksi halunneet. Valmentajat pyrkivät koko ajan kehittymään osallistumalla koulutuksiin. He myös vaihtavat tietoa golfista ja valmennuksesta muiden golftoimijoiden ja eri lajien valmentajien kanssa. Toimintaa arvioidaan tarkkailemalla kilpailumenestystä sekä kilpailuihin osallistujien määrää. Myös ohjatussa toiminnassa olevien lasten määrä on merkitsevä. Teemme palautekyselyn, jonka tavoitteena on saada tietoa, kuinka voimme edelleen parantaa toimintaamme.

Meri-Lapin Golfklubi tarjoaa tasokasta harjoitustoimintaa junioreille, josta todistuksena seuran saama Tähtiseura -merkki.